هیچ چیز ثابت نیست-۱۲

تجربه‌های ما در جهان پویا و تغییراتی هستند که همیشه متنوع و منحصر به فرد است. از شنیدن صداها و استشمام بوهای مختلف تا مشاهده تغییرات نور و هوا، همه چیز در حال جریان است. حتی در مقابل چیزهایی که ثابت به نظر می‌رسند، هنوز می‌توانیم جوانب جدیدی را کشف کنیم. با خواندن یک کتاب چندین بار، ما ممکن است جزئیات و ارتباطات جدیدی را کشف کنیم. همیشه یک جریان بی‌پایان در جهان وجود دارد که ما را به سوی تغییر و رشد هدایت می‌کند.

"عمل خلاقانه:راهی برای بودن" کتابی از ریک روبین

5/12/20241 دقیقه خواندن

شما می‌توانید در مکانی مشابه به مدت پنج روز متوالی در تمرین آگاهی شرکت کنید و هر بار تجربه‌ی منحصر به فردی داشته باشید.

صداها و بوهای مختلف در زمانها مختلف ممکن است حاضر باشد .

هیچ دو وزش باد کاملاً یکسان نیست. لحن و کیفیت نور خورشید دقیقه به دقیقه و روز به روز تغییر می‌کند.

در طبیعت غنى ، تغییرات به راحتی قابل مشاهده هستند. برخی فرياد می‌زنند، دیگران زمزمه ميكنند.

حتی اگر یک عنصر به نظر ثابت بیاید، همچون یک اثر هنری در یک موزه یا یک شیء روزمره در یک آشپزخانه، وقتی به آن عمیقاً نگاه

می‌کنیم، می‌توانیم چيز جديدى را ببینیم و ویژگی‌هایی را که پیش از این توجه نشده بود، شناسایی می‌کنیم.

کتابى را براى چند مرتبه بخوانید، و احتمالاً موضوعات، جریانات سطحی، جزئیات و اتصالات جدیدی پیدا می‌کنید.

شما نمی‌توانید در آب يك رودخانه دوبار وارد شوید زیرا همیشه در حال جریان است. همه چیز همينگونه است.

جهان به طور مداوم در حال تغییر است، بنابراین مهم نیست چقدر سعى كنيم كه توجه كردن را تمرین کنیم، همیشه چیز جدیدی برای توجه وجود

دارد و به ما بستگی دارد که آن را پیدا کنیم.

همچنین، ما همیشه در حال تغییر، رشد و تکامل هستیم. ما یاد می‌گیریم و فراموش می‌کنیم.از حالت‌ها، افکار و فرآیندهای ناخودآگاه مختلف عبور

می‌کنیم. سلول‌های بدن ما می‌میرند و بازسازی می‌شوند. هیچ کس در طول روز یکسان نیست.

حتی اگر جهان بیرون ثابت بماند، اطلاعاتی که به دست آوردیم همچنان در حال تغییر است.

و همچنین کاری که به نمایش می‌گذاریم.

فردی که امروز چیزی را می‌سازد همان فردی نیست که فردا به کار بر می‌گردد.

نگاه به درون

هیچ چیز ثابت نیست