۲۱−‌نیّت

این مقاله بر اهمیت نیت در هر کار تأکید دارد، زیرا انرژی و تمرکز پشت اقدامات ما به آنها ارزش واقعی می‌بخشد. بدون نیت، پروژه‌ها فقط پوسته‌های تزئینی هستند و عمق و معنا ندارند. در نهایت، نیت کارهای ما را به یک کلیت هماهنگ بزرگ‌تر متصل می‌کند و فرهنگ را شکل می‌دهد.

"عمل خلاقانه:راهی برای بودن" کتابی از ریک روبین

7/5/20241 دقیقه خواندن

پیرمردی در کلکته هر روز برای آوردن آب به سره چاهى می‌رفت. او کوزه‌ی سفالی كه با خود بهراه داشت را با دقت با دست پایین می‌برد،

تا به ته چاه برسد، او مراقب بود که کوزه به دیواره‌های چاه نخورد و نشکند. وقتی که کوزه پر می‌شد، آن را به آرامی و با دقت بالا

می‌آورد. این کار با تمركز و زمان‌بر بود.

روزی، مسافری پیرمرد را در حال انجام این کار دشوار مشاهده کرد. او که به علم مکانیک آشناتر بود، به پیرمرد نشان داد چگونه از یک

سیستم قرقره استفاده کند.

مسافر به پيرمرد توضيح داد " این سیستم باعث می‌شود کوزه به سرعت پایین برود، پر از آب شود و بدون برخورد به دیواره‌ها بالا بیاید.

این کار بسیار آسان‌تر است و کوزه با زحمت کمتری پر می‌شود ."

پیرمرد به او نگاه کرد و گفت: "فکر می‌کنم می‌خواهم به همان روشى که همیشه اين كار را انجام می‌دهم ادامه دهم. [درحال حاضر ] باید

به هر حرکت فکر کنم و دقت زیادی براى انجام درست اين كار لازم است. تصور می‌کنم اگر از قرقره استفاده کنم، کار آسان می‌شود و

ممکن است حتی در حین انجام آن به چیز دیگری فکر کنم. اگر زمان و دقت کمی برای آن بگذارم، آب چه طعمی خواهد داشت؟ مطمئناً

نمی‌تواند به همان خوبی قبل باشد."

افکار، احساسات، فرآیندها و باورهای ناخودآگاه ما انرژی‌ای دارند که در کار پنهان است. این نیروی ناپیدا و غیرقابل اندازه‌گیری به هر

قطعه‌ای جاذبه می‌دهد. یک پروژه‌ی کامل شده تنها از نیّت و تجربیات ما در اطراف آن پروژه ساخته شده است. اگر نیّت حذف شود،

تنهاپوسته‌ی تزئینی باقی می‌ماند.

اگرچه هنرمند ممکن است اهداف و انگیزه‌های زیادی داشته باشد، تنها یک نیّت وجود دارد و آن انجام يك اثر بزرگ است. این یک تمرین

فکری، يا تعيين هدف یا وسیله‌ای برای درآمد زائى نیست. این یک حقیقت است که درون شما زندگی می‌کند. از طریق زندگی شما، آن

حقیقت در اثر جاسازی می‌شود. اگر اثر[خلق شده] نمایانگر شما و زندگی شما نباشد، چگونه می‌تواند بار انرژی داشته باشد؟

نیّت فقط یک هدف آگاهانه نيست، این هماهنگى ، آن هدف است. هماهنگی تمام جنبه‌هاى وجود فرد.

از افکار آگاهانه و باورهای ناخودآگاه، از قابلیت‌ها و تعهد، از فعاليتهاى در هنگام کار و بى كارى . نحوه اى از زندگی كه در هماهنگى

‌هارمونیک با خود شخص مى باشد.

تمام پروژه‌ها زمان نمی‌گیرند، اما یک عمر طول می‌کشند.

در خوشنویسی، اثر در یک حرکت قلم خلق می‌شود. تمام نیّت در آن حرکت متمرکز واحد است. خط بازتاب انرژی انتقال ‌یافته از وجود

هنرمند است، شامل تمام تاریخچه تجربیات، افکار و تردیدهای ‌او به دست ‌او. انرژی خلاق در فرآیند خلق کردن وجود دارد، نه در عمل

ساختن.

کار ما یک هدف والاتر را تجسم می‌کند. چه بدانیم و چه ندانیم، ما مجرایی برای جهان هستیم. مطالب از طریق ما منتقل می‌شود. اگر

کانالی شفاف باشیم، نیّت ما بازتاب نیّت جهان خواهد بود.

بیشتر خالقان خود را رهبر ارکستر می‌دانند. اگر از دید کوچک مان از واقعیت فاصله بگیریم، بیشتر به عنوان نوازنده‌ای در سمفونی بسیار

بزرگتری که جهان آن را ارکسترا می‌کند عمل می‌کنیم ،ممكن است ما توانايي درک بزرگی از این شاهکار را نداشته باشیم زیرا فقط

بخش کوچکی از آن را ، که نقش ما مى باشد مشاهده ميكنيم زنبور، جذب بوی گلدون شود، بر روی یکی فرود ميادي و سپس بر روى گل

دیگری می‌نشیند و به طور غیرمستقیم موجب تولید مثل می‌شود. اگر زنبور منقرض شود، نه تنها گل‌ها بلکه پرندگان، پستانداران کوچک و

انسان‌ها نیز احتمالاً از بین می‌روند. این فرض درستى است که زنبور نقش خود را در این پازل به هم وابسته ،كه در حفظ تعادل طبیعت

است را انجام مى دهد‌. زنبور به سادگى فقط در حال بودن است.

به همین ترتیب، تمامى خروجی خلاقیت انسانی، در تمام پهنای چند رنگيش ‌، ‌قطعاتى از ساختار را تشکیل می‌دهد که فرهنگ ما را شکل

می‌دهد. نیت اصلی ما، جنبه‌ای است که این پروژه را معنا می‌بخشد.

به ندرت یا تقریباً هرگز قصد بزرگ را نمی‌دانیم، اما اگر به انگیزه‌ خلاقیت تسلیم شویم، قطعه‌ی منحصر به فرد معماى ما شکل خود را

پيدا ميكند. نيت تنها چیزی است که وجود دارد. اثر فقط یک یادآورى است.

قوانین

نیّت