۱۹-عدم تمرکز

عدم تمرکز برای هنرمندان، ابزاری موثر است که در صورت مهارت در استفاده از آن، می‌تواند به رسیدن به هدف کمک کند. هنگام مدیتیشن، زمانی که ذهن آرام می‌شود، احساس فضا ممکن است توسط نگرانی یا فکر تصادفی مشغول شود، بنابراین استفاده از مانترا یک راهکار است. این نوع عدم تمرکزها یک بخش از ذهن را مشغول نگه می‌دارند تا باقی آن برای هر ایده‌ای باز باشد.

"عمل خلاقانه:راهی برای بودن" کتابی از ریک روبین

6/9/20241 دقیقه خواندن

عدم تمرکز یکی از بهترین ابزارهای موجود برای هنرمندان است اگر از اين مهارت استفاده ‌شود. در برخی موارد، تنها راه برای رسیدن به

مقصد است.

هنگام مدیتیشن، به محض آرام شدن ذهن، حس فضا ممکن است توسط نگرانی یا یک فکر تصادفی اشغال شود. به همین دلیل است که بسیاری از

مدارس مدیتیشن به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند که از یک مانترا استفاده کنند. یک عبارت خودکار و تکراری فضای کمی در ذهن، برای افکاری

که ما را از لحظه خارج می‌کنند ، باقی می‌گذارد . مانترا، در واقع، [ايجاد] یک عدم تمرکز است. و در حالی که برخی عدم تمرکزها می‌توانند

شما را از لحظه حاضر خارج کنند، برخی دیگرمی‌توانند بخش آگاه شما را مشغول نگه دارند تا ناخودآگاه شما آزاد شود و برای شما کار کند.

تسبیح و رُزه ری، نیز به همین شیوه عمل می‌کنند. وقتی در هر نقطه‌ای از فرآیند خلاقانه به بن‌بست می‌رسیم، ممکن است مفید باشد که از پروژه

فاصله بگیریم تا فضائى ایجاد شود تا اجازه دهيد.

راه‌حل خودش را ظاهر كند. می‌توانیم یک مسئله را به آرامی در پس‌زمینه آگاهی خود نگه داریم به جای اینکه در جلوی ذهنمان باشد. به این

روش، می‌توانیم با آن [مسئله ] در طول زمان حاضر بمانیم در حالی که به یک کار ساده و غیرمرتبط مشغولیم. [كارهاى غير مرتبط]‌ همانند

رانندگی، پیاده‌روی، شنا، دوش گرفتن، شستن ظرف‌ها، رقصیدن یا انجام هر فعالیتی است که می‌توانیم به صورت خودکار انجام دهیم. گاهی

اوقات، حرکت فیزیکی می‌تواند ایده‌ها را نیز تحریک کند.

برای مثال برخی موسیقی‌دانان، در نوشتن ملودی‌ها هنگام رانندگى نسبت به زمانى كه در اتاقی با یک ضبط‌ کننده صدا نشسته اند ، عملكرد بهترى

دارند. این نوع عدم تمرکزها یک بخش از ذهن را مشغول نگه می‌دارند در حالی که باقی آن آزاد می‌ماند تا مكان براى هر چیزی که پديدار شود

وجود داشته باشد. شاید این فرآیند تفکر غیرمستقیم به ما اجازه می‌دهد که به بخشی دیگر از مغزمان دسترسی پیدا کنیم، بخشی که می‌تواند زوایای

بیشتری نسبت به مسیر مستقیم ببیند.

عدم تمرکز به تعويق انداختن كارها نیست."تعويق" به طور مداوم توانایی ما را برای خلق کردن تضعیف می‌کند. عدم تمرکز یک استراتژی در

خدمت کار است.

گاهی اوقات عدم درگيرى بهترین روش درگیر شدن است.

همکاری

۱۹-عدم تمرکز