آنچه در این صفحات میخوانید نظرات شخصی من است, نه حقایق بلکه افکار

یادداشت‌هایی از مطالعات روزانه‌ام تا تجربیات شخصی‌ام که نگاهی اجمالی به دنیای من ارائه می‌دهد، تا شاید کنجکاوی شما را برانگیزد و به شما در مسیریابی زندگی کمک کند، و در نهایت دنیای ما را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل نمايد.

Get in touch